JFK Schilderwerk   0644363156

 

Wie zijn wij 

JFK schilderwerk is gespecialiseerd in het behoud van uw onroerend goed. Wij beoordelen de conditie van het schilderwerk van uw pand of project, om u in een duidelijke offerte te adviseren in het onderhoud, de kosten en de kleuren. Hierbij wordt rekening gehouden met uw budget en eventueel een planning over meerdere jaren.

De schilders zijn gewend om binnen en buiten te werken voor particulieren, verenigingen van eigenaren, beheerders en bedrijven, kantoren, restaurants, gemeente, verzekeraars alsook in samenwerking met aannemers en zelfs op nieuwbouw projecten. U krijgt garantie op ons werk . In overleg met bewoners en gebruikers verrichten onze vakbekwame schilders en vaste professionele partners alle werkzaamheden volgens afspraak.

Onderhoud is het meeste effectief als het planmatig wordt uitgevoerd. Onderhoud van buiten(schilder)werk op hout, beton, baksteen, staal en andere ondergronden, tegen van te voren te berekenen, gespreide en dus minimale kosten gedurende een maximale tijd. Voor een optimaal resultaat dient een weloverwogen keus te worden gemaakt, waarbij meerjarige onderhoudsschema’s kunnen helpen.

De belangrijkste criteria voor het planmatig onderhoud zijn:

 1. Opsporen en wegnemen van de oorzaken van gebreken.
 2. Vroegtijdig herstel van gebreken.
 3. Verfsystemen aangepast aan de situatie; met name de toestand van de ondergrond en de aard van het object.
 4. Tijdig aanbrengen van een goed hechtende, duurzame nieuwe verflaag, voordat de oude lagen door te sterke verwering geheel moeten worden verwijderd.
 5. Door toepassing van duurzame producten(SigmaSikkensCaparolWijzonol enz.) een zo hoog mogelijk rendement halen uit elke verflaag.

De belangrijkste voordelen die door toepassing van planmatig onderhoud worden bereikt zijn:

 • Kostenbesparing;
 • Kostenspreiding;
 • Kostenbeheersing;
 • Het object wordt permanent onderhouden en staat er altijd goed geschilderd en verzorgd bij.

 

Gemiddelde onderhoudstermijn voor schilderwerk:

De onderhoudscyclus van verfsystemen wordt bepaald door een groot aantal factoren. Zo is bijvoorbeeld de onderhoudscyclus van verfsystemen toegepast op de noord- en oostzijde, gunstiger dan die van verfsystemen op de zuid- en westzijde. Ook de mate waarin het te beschermen bouwdeel blootstaat aan zon, regen en wind is in belangrijke mate van invloed op de levensduur. Het schilderwerk op geveltimmerwerk van galerijen heeft veel minder te lijden van weer en wind, dan het schilderwerk op geveltimmerwerk vlak in de gevel. Ook de toegepaste kleur (licht of donker) kan van invloed zijn op de levensduur. Een donkere kleur heeft over het algemeen een minder grote duurzaamheid dan een lichte kleur. Levensduur en onderhoudscyclus worden verder beïnvloed door de kwaliteit van de ondergrond en het beglazingssysteem, de constructiewijze, het milieu en dergelijke.

Voorzieningssysteem voor binnen-buitenwerk:

Het is voor het buitenschilderwerk van essentieel belang dat het binnenschilderwerk en de glasafdichting aan de binnenzijde in goede staat verkeren. Een niet goed onderhouden binnenverfsysteem en open naden tussen glas en hout maken dat vocht van binnenuit in het hout dringt en een uitweg naar buiten zoekt. Hierdoor kan zich overmatig vocht achter de verffilm vormen, waardoor gebreken in het buitenschilderwerk kunnen ontstaan. Bij het aanbrengen van het basissysteem en tijdens de periodieke herschilderbeurten, moet daarom ook aandacht worden besteed aan de binnenkanten van buitenramen en -deuren. Eventuele gebreken in het verfsysteem moeten worden hersteld en open naden tussen glas en hout gedicht.

 

Hoe gaan wij te werk

Na het eerste contact plannen wij direct een afspraak in voor een eerste kennismaking om uw wensen te bespreken en direct een opname te doen zodat wij kunnen starten met het maken van de begroting. Na de kennismaking heeft u één aanspreekpunt die u bij het hele traject begeleidt. Met hem of haar gaat u eerst om de tafel. Uw wensen en ideeën worden geïnventariseerd en geïnspecteerd, wij luisteren, stellen vragen en denken met u mee. Wanneer voor u en voor ons duidelijk is wat u wilt, doen wij u een voorstel in de vorm van een offerte, waarin de verschillende onderdelen duidelijk te onderscheiden zijn. Daarnaast worden de betalingsvoorwaarden en garanties besproken.

Werken in kinderdagverblijven of basisscholen hoeft geen probleem te zijn, wij gaan op een speelse en vooral veilige manier te werk. Overleg en openheid van zaken is waar wij naar streven, zo zal de klus voor u zonder zorgen verlopen. De gangbaarheid van het sociale leven moet door kunnen blijven gaan, de overlast zal worden geprobeerd tot het minimum te beperken.Hulp waar nodig met het verschuiven van zware objecten is geen probleem, een stukje service.

Is de klus geklaard, dan lopen u en uw aanspreekpunt samen door het project om te beoordelen of alles naar wens is. Pas dan leveren we op. Het gaat er immers om dat wij ons werk goed gedaan hebben en dat u voor de volle 100% tevreden bent.